Velkommen til PtO - Psykologtjenester i Oslo  

 

 

 

 

 

PtO`s nettsider:

Inneholder helseinformasjon for fagfolk innen helsevesenet, psykisk helsevern, politiet, rettsvesenet, rusmiddelomsorgen, kriminalomsorgen, NAV og andre.

Lenkene er om psykisk uhelse, rusmiddelmisbruk, kriminell vold, samt strukturert klinisk voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering. 

På høyre side er det en samling aktuelle norske, nordiske og internasjonale fagnettsider.

Vilkår:

Psykologtjenester har ikke ansvar for informasjonen som finnes på lenkene/dokumentene. Brukerne oppfordres til å være kritisk til den tilgjengelige informasjonen.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For den som skal bruke gullstandarden for voldsrisikovurdering (jfr kurs):

http://sifer.no/hva_skjer/detalj/klinisk-bruk-av-hcr-20-v3-vivo-iii-ved-kevin-douglas-og-stal-bjrkly-19.-20

Ekspressinnføring om vold og voldsrisiko:

http://www.youtube.com/watch?v=iTdqo_7_qLE (Professor Kevin Douglas)

http://www.youtube.com/watch?v=y5ieJpsZNiw

De viktigste internasjonale sjekklistene ved strukturert klinisk voldsrisikovurdering (SPJ):

A. Gullstandarden for voldsrisikovurdering: HCR-20 V3

http://kdouglas.wordpress.com/hcr-20/

http://www.rpksundsvall.se/wp-content/uploads/2009/05/hcr-20.pdf (Versjon 2)

D. Vurdering av seksualisert vold: SVR-20

http://www.rpksundsvall.se/wp-content/uploads/2009/05/SVR20.pdf

F. Prof Henrik Belfrage har utviklet en sjekkliste som politiet kan bruke:

http://www.rpksundsvall.se/wp-content/uploads/2009/05/Check-10+R1.pdf

De beste sjekklistene bygger på SPJ-metoden: strukturert klinisk vurdering med fokus på fortid, nåtid og framtid: statiske risikofaktorer (kan ikke forandres) og dynamiske risikofaktorer (kontinuerlig i forandring). Relevansen til risikofaktorene i forhold til den enkelte person som blir vurdert er avgjørende.

SIFER har prosjekt som vurderer stalking av stortingspolitikere. De fleste har opplevd stalking.

Det kan gjelde andre myndighetspersonar (kongelige, politi, helsepersonell, NAV-rådgivere, etc).

Den mest utsatte gruppen for stalking er kvinner, som nylig har opplevd samlivsbrudd/skilsmisse.

Det er ikke utviklet sjekkliste for å vurdere hatkriminalitet (legning, religion, etnisitet).

Politiet i Oslo har etablert et hatkriminalitetsteam.

Det er ikke utviklet sjekkliste for å vurdere trakassering/mobbing (fysisk skade og psykisk terror).

Det er ikke utviklet sjekkliste for å vurdere trusler gjennom sosiale medier.

Ny særreaksjon for "plagsomme kriminelle":

I 2010 kom en høring vedrørende ny lov for psykisk syke kriminelle som kan bli dømt til tidsbestemt særreaksjon på inntil 6 måneder.

Det er de regionale sikkerhetsavdelingene som vil få ansvar for å utrede og behandle disse personene. Ingen vet hvor mange det gjelder. Det er rettsapparatet som setter premissene for hvor mange som dømmes.

I Danmark har flere tusen fått slik reaksjon. Disse plagsomme kriminelle kan i praksis få en ny slik dom etter en periode. Om de ikke får tilstrekkelig hjelp vil noen trolig residivere igjen.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2009-2010/Prop-97-L-2009-2010.html?id=598743 (Straffeskjerpelse, alvorlig vold/seksualisert vold/drap i Norge)

http://www.ssb.no/emner/03/05/ (SSB, Kriminalitetsstatistikk i Norge)

http://no.wikipedia.org/wiki/Kriminalitet (Begrepsavklaringer om kriminalitet på Wikipedia)

http://www.bra.se/ (Kriminalstatistikk i Sverige)

 

 

 

 

 

 

 

www.legevakthandboken.no

www.lommelegen.no

www.legehandboka.no

 www.psykologtjenester.no © 2001, nettsiden utviklet 2007, oppdatert 2016 • Domenet registrert hos One.com •